REKLAMA

Autor: Michał Waliszewski

Od odbycia się pierwszej tury wyborów prezydenckich byliśmy świadkami nietypowych wydarzeń. Urzędujący prezydent Polski, Andrzej Duda, odmówił udziału w debacie z Rafałem Trzaskowskim na antenie telewizji TVN, TVN24 i portali onet i Wirtualnej Polski. Rafał Trzaskowski, jak i wcześniej Małgorzata Kidawa-Błońska byli obecni na „debatach” TVP. Te „debaty” zakrawały o śmieszność, pytaniami, szczególnie podczas drugiej z nich. Jak dobrze zauważył kandydat Konfederacji, Krzysztof Bosak – miały one jedynie służyć atakowi na kandydata KO, Rafała Trzaskowskiego.

Andrzej Duda pokazał, że jest gotów stawić się do debaty, tylko jeśli będzie się ona odbywała w państwowej telewizji, popierającej rząd partii z której się wywodzi. Rafał Trzaskowski chciał więc by kandydat popierany przez PiS, nie mógł mieć ciągle „przewagi terenu”. Sztab Andrzeja Dudy bał się jednak pozwolić swojemu kandydatowi na potyczkę, w której nie będzie on tych przewag miał. Użyli oni do tego taktyki „ucieczki do przodu” i chcieli uznać za debatę, wiec polityczny Andrzeja Dudy, gdzie to TVP miałaby decydować o składzie publiczności i tego kto będzie zadawał pytania. Rafał Trzaskowski absolutnie nie mógł się zgodzić na tak jednostronne warunki i wyszedł z kontrpropozycją. Według niej, kandydaci mieliby odpowiadać na pytania redakcji różnych polskich mediów. Zaproszeni zostali dziennikarze, całkowicie odmiennych nurtów od lewa do prawa, w tym takich jak skrajnie prawicowa Gazeta Polska. Takie warunki również nie pozwalałyby Andrzejowi Dudzie mieć żadnych przewag podczas debaty, więc i takiej formule odmówił.

Kabaret jaki urządziła z nim w roli głównej TVP, przejdzie do historii. Jednym z powodów będzie fakt uczestniczenia w nim członkini PiS zadającej pytania Andrzejowi Dudzie, udającej niezależną publiczność. Osób powiązanych z rządem, które zadawały pytania, było więcej. Internauci wciąż prześcigają się w ujawnianiu tych osób.

W tym samym czasie Rafał Trzaskowski zaczął odpowiadać na pytania dziennikarzy zaproszonych redakcji. Andrzej Duda tym samym przegrał całe starcie walkowerem. Natomiast skoro nie możemy porównać obu kandydatów, gdyż Trzaskowski wygrał dzięki braku obecności Dudy, to ocenimy samego kandydata KO w starciu z dziennikarzami polskich mediów. Poddane ocenie będą też pytania które otrzymał. Tzn. czy były na tyle precyzyjne żeby prezydent Warszawy musiał się konkretnie opowiadać po stronie jakichś rozwiązań.

Metoda, którą przyjąłem ocenia pytania na jedną z trzech ocen:

„+”, czyli pytanie było wystarczająco precyzyjne by kandydat musiał się konkretnie odpowiedzieć,

„0”, gdy tylko częściowo ograniczono dowolność odpowiedzi,

i „-„ gdy Trzaskowski mógł odpowiedzieć dowolnie, a i tak odpowiedź musi być „zaliczona”.

Oceny precyzyjności odpowiedzi Rafała Trzaskowskiego są od -1 do 1, gdzie

„-1” to całkowite ominięcie pytania,

„0” to częściowa odpowiedź,

„0,5” odpowiedzenie na większość pytania,

i „1” czyli odpowiedź na jego sedno.

W tym materiale, jest przedstawiona blisko połowa tematów pytań. Pozostałe będą przedstawione w jutrzejszym artykule.

Oceny nie odzwierciedlają moich poglądów na zgodność z odpowiedziami kandydata KO, tylko to, czy w ogóle odpowiedział konkretnie.

1.TV Republika:

I. Pytanie dotyczyło Marszu Niepodległości i oceny RT (Rafał Trzaskowski) tego wydarzenia.

RT określił że może to być pozytywne wydarzenie, ale postawił takie warunki, których MN w ocenie PO nigdy nie spełniał, co pozwoli mu w przyszłości stwierdzić, że organizatorzy nie dopełnili wymogów.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: 0

Ocena pytania: +

II. Pytanie dotyczyło stosunku RT do Konwencji Stambulskiej.

Całkowite ominięcie odpowiedzi i wyminięcie sedna pytania.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: -1

Ocena pytania: +

2. Polsat News:

I. Pytanie o wybór typu energetyki.

RT postawił jasno na Odnawialne Źródła Energii i odchodzenie od węgla.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

II. Pytanie o preferowany typ ustroju władzy: prezydencki/parlamentarny/mieszany.

RT poparł ustrój mieszany, obecny w Polsce.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

3. Newsweek:

I. Pytanie o finansowanie psychiatrii dziecięcej.

RT mówił o konieczności zwiększenia nakładów na Ochronę Zdrowia. Jest to częściowo odpowiedź, którą można zakwalifikować, z uwagi na brak precyzyjności pytania.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +0,5

Ocena pytania: 0 (teoretycznie dotyczyło konkretnej sprawy, ale pozostawiało bardzo szerokie pole do interpretacji i ułatwiło ogólną odpowiedź)

II. Pytanie o kontynuację jakichś działań Andrzeja Dudy.

RT wymienił objazd po kraju, znany szerzej jako „Polska powiatowa”

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

4. Polska The Times:

I. Pytanie o przekonanie do siebie tej części Polaków, która odda głos na Andrzeja Dudę.

RT wskazał swoją wizję prezydentury, która według niego jest właściwa w tym kontekście.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1 (tak ogólne pytanie pozwoliło mu de facto odpowiedzieć cokolwiek)

Ocena pytania: – (jedno z najgorszych pytań wszystkich rund, bardziej pasujące do rozpoczęcia długiego wywiadu, niż cokolwiek wymuszające na kandydacie)

II. Pytanie o relacja z PO w razie zwycięstwa.

RT opisał swoją wizję prezydentury w tym kontekście (dokładnie jak w pierwszym).

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytań: – (równie złe jak pierwsze, z tych samych powodów).

5. Oko Press:

I. Pytanie o źródła finansowania projektów emerytalnych.

RT wskazał na konieczność sprawdzenia stanu polskich finansów i negocjację z sejmem w sprawie przyszłych wydatków. Jest to odpowiedż, ale zdecydowanie niepełna

Ocena szczegółowości odpowiedzi: 0

Ocena pytania: + (choć było podobne do tego Newsweeka, ale bardziej stawiało na konkrety i sprawiło RT większy problem)

II. Pytanie o prawa par LGBT:

RT stwierdził, że jest przeciwny adopcji dzieci przez LGBT i poparł związki partnerskie.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

6. Tok FM:

I. Pytanie o neutralność klimatyczną.

RT podał bardzo konkretne przykłady z Warszawy.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

II. Pytanie o edukację.

RT wymienił kwestie samorządowe i pokazał problem subwencji.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania:+

7. Rzeczpospolita

I. Pytanie o relacje Niemcy-USA:

RT postawił na odbudowanie pozycji w Unii i relacji z UE. To zgadza się z jego wcześniejszymi opiniami, że ta poprawa relacji nastąpi automatycznie, gdy zostaną cofnięte zmiany PiS w sądownictwie.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

II. Pytanie o wybór między strefą anglosaską a Rosją i Chinami (to pytanie zostało wtrącone dodatkowo, jako niby uzupełnienie pierwszego, dzięki czemu dziennikarzowi „Rz” udało się zadać de facto 3 pytania)

RT jasno wybiera Anglosasów. Stawia na twardsze stanowisko wobec Rosji, niż Chin.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

III. Pytanie o ustawie o podwyższeniu wieku emerytalnego.

RT jest przeciwny podwyższeniu wieku emerytalnego.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

8. Radio Zet

I. Pytanie o ustawę o Funduszu Medycznym.

RT stwierdził że podpisze, ale po konsultacjach, delikatnie uzupełniając wypowiedź pracami w UE nad Unią Zdrowotną.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: 0,5 (podał przykłady możliwych działań, ale nie odpowiedział które podpunkty ustawy mu nie odpowiadają)

Ocena pytania: +

II. Pytanie o wycofaniu części ustaw z TK:

RT zaczął bardzo ogólnie, ale precyzując podał przykład takiej ustawy (ustawyo jawności majątków polityków, co oznaczałoby że natychmiast wprowadził by ją w życie i ją popiera)

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania:+

9. PAP

I. Pytanie o współpracę z rządem PiS w dziedzinie spraw zagranicznych i uczestnictwie w spotkaniach RE:

RT zgadza się z UE w kluczowych sprawach oceny polityki PiSu i „Nie będzie się kłócił o krzesło” podczas spotkań Rady Europejskiej.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: +1

Ocena pytania: +

II. Pytanie o ocenę praworządności w Polsce, po zmianach wprowadzonych przez PiS i potencjalnym wetowaniu kolejnych ustaw o sądownictwie, a także zaprzysiężeniu 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których nie zaprzysiągł Andrzej Duda.

RT sprzeciwia się temu co robi PiS, przyznaje się do braku specjalistycznej wiedzy i omija odpowiedź na kwestię 3 sędziów TK.

Ocena szczegółowości odpowiedzi: 0,5

Ocena pytania: +

Suma punktów Rafała Trzaskowskiego: 13,5/19 możliwych. Około 71%, „4” w skali szkolnej.

Suma punktów Rafała Trzaskowskiego, na precyzyjne pytania (oceniane na „+”):

11/16. Około 69%, „3+/4-„ w skali szkolnej.

Biorąc pod uwagę, jak często polscy (i nie tylko) politycy omijają w kolejnych programach publicystycznych sedno pytań dziennikarzy, Rafał Trzaskowski w pierwszej rundzie zdecydowanie podołał zadaniu. Najgorzej sprawy miały się gdy musiał odpowiadać na pytania dotyczące finansowania własnych projektów, a najlepiej gdy odpowiadał na te dotyczące spraw zagranicznych. Jest to zgodne z historią tego kandydata, który przez lata zajmował się sprawa międzynarodowymi.

Ocena pytań:

Precyzyjne pytania: (+): 16

Średnio precyzyjne pytania (0): 1

Nieprecyzyjne pytania: 2

Najgorsza redakcja I rundy: Polsat News. Ani jedno z ich pytań nie było precyzyjne. Wydawały się one typowe dla długich wywiadów, gdzie dziennikarz rozpoczyna w podobny sposób rozmowę, by dopiero w kolejnych mocniej przycisnąć rozmówcę.