REKLAMA

W obchodach 158. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego pod włocławskim pomnikiem Stanislao Bechiego o godzinie 12-tej symboliczne kwiaty złożyli radni włocławskiej Rady Miasta z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. W skład delegacji wchodzili: Krzysztof Kowalski oraz Stanisław Krzemieniewski, a w imieniu pani Poseł dr Joanny Borowiak dyrektor Biura Poselskiego dr Irena Vuković – Kwiatkowska.