REKLAMA

Włocławskie Towarzystwo Naukowe w dniu 14 czerwca 2019 r. o  godzinie 15.00 w Collegium Minus Kujawskiej Szkoły Wyższej przy placu Wolności 1 obchodziło uroczyste obchody Jubileuszu 40 – lecia działalności Stowarzyszenia. Na uroczystość zaproszeni zostali m.in. Marszałek Województwa Kujawsko–PomorskiegoPiotr Całbecki, Biskup Diecezji Włocławskiej – ks. dr Wiesław Alojzy Mering, przedstawiciele władz Samorządowych – Prezydent Miasta dr Marek Wojtkowski, przewodniczący Rady Miasta – Stanisław Wawrzonkoski, Poseł na Sejm RP – dr Joanna Borowiak, Edward Szymański – Minister w Kancelarii Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w latach 1995 – 2005, inicjator i propagator idei utworzenia w 1979 roku Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, burmistrz Kowala – Eugeniusz Gołembiewski, starosta Powiatu Włocławskiego – Roman Gołębiewski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, prezes Płockiego Towarzystwa Naukowego, przedstawiciele instytucji kultury, stowarzyszeń, szkół średnich, uczelni.

Założone w 1979 roku Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest najstarszą na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej korporacją, skupiającą obecnie grono ponad stu pięćdziesięciu przedstawicieli nauki, których dorobek został zaakcentowany we wszystkich okresach nieprzerwanej działalności. Główną ideą inicjatyw podejmowanych przez członków WTN było popularyzowanie najnowszych osiągnięć wiedzy, publikowanie materiałów dotyczących szczególnie Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Bardzo istotnym elementem dorobku naukowego na przestrzeni 40 lat – ze względu na posiadany przez WTN cenny księgozbiór regionalny – była działalność Biblioteki Naukowej WTN oraz działalność Oficyny Wydawniczej LEGA.

Podczas uroczystości, podsumowującej 40 – letnią działalność WTN, członkowie oraz sympatycy zostali uhonorowani dyplomami i medalami za aktywne wspieranie działalności Stowarzyszenia. Wręczone zostały także odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadane przez wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Natomiast na wniosek Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń, zasłużeni członkowie WTN zostali odznaczeni Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność: społeczną i oświatową, na rzecz ochrony przyrody i edukacji leśnej oraz na rzecz społeczności lokalnej. Za zasługi w działalności społecznej wniesionej dla miasta Włocławka, zostały wręczone Medale Prezydenta Włocławka. Ponadto członkowie oraz zaproszeni goście z okazji jubileuszu 40–lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego otrzymali publikację poświęconą historii i współczesności Towarzystwa, która została wydana w formie elektronicznej, na krążku DVD. Uroczystość jubileuszową uświetnił występ Strażackiej Orkiestry Dętej Miasta Kowala pod kierunkiem kapelmistrza mgr. Roberta Stranca.

no images were found

fot. Martyna Drzewiecka