REKLAMA

Nauka klucz do świata. Praktyki zawodowe uczniów ZST w ramach programu Erasmus+”17 września uczniowie klas technik mechatronik, informatyk, reklama wyjechali na praktyki zawodowe do Valencii. W ramach programu Erasmus + będą  podnosić i zdobywać nowe umiejętności zawodowe. Oprócz nowej wiedzy i umiejętności praktycznych młodzież będzie miała możliwość poznania kultury i sztuki Hiszpanii. 

Głównym celem projektu jest wspieranie uczniów w ich kształceniu, doskonaleniu zawodowym z dobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i podwyższania kwalifikacji zawodowych poprzez kształtowanie umiejętności kluczowych w zakresie języków obcych (z nastawianiem na język obcy zawodowy) przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się, podejmowania decyzji oraz poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie ich przydatności dla rynku pracy i ich wkładu w spójność społeczeństwa, zwłaszcza dzięki zwiększonym możliwościom mobilności i zacieśnionej współpracy między szkołą a środowiskiem lokalnym. Projekt ma także ograniczyć dotychczasowe bariery związane z uznawaniem, przejrzystością kwalifikacji zawodowych w danym kraju. Jest odpowiedzią na potrzebę uatrakcyjnienia i wzbogacenia kształcenia zawodowego przyszłych uczestników rynku pracy Działania te wpłyną na ich rozwój zawodowy, zwiększą szansę na zatrudnienie w kraju i zagranicą. Uczestnicy projektu poszerzą umiejętności językowe, kulturowe, zwiększy się ich aspiracja zawodowa i osobista. Realizacja tego projektu w szkole podniesie jej prestiż i uatrakcyjni nauczanie w niej. W czasie realizacji stażu uczniowie poszerzą swoje umiejętności zawodowe związane funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, procesami w nim zachodzącymi a także praktyczną nauką zawodu oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. W tym czasie młodzież zdobędzie wiele nowych umiejętności zawodowych, językowych, informatycznych i społecznych.