REKLAMA

Dziś mija 68 lat od uchwalenia Konstytucji PRL.

Przyjęta została przez Sejm uchwała o Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, postępowej, wybiegającej daleko w demokratycznych postanowieniach, gruntującej na zawsze nowe zasady polityczno-ustrojowe – tak na antenie Polskiego Radia komentowano uchwalenie Konstytucji 22 lipca 1952. Jej przygotowanie było głównym zadaniem Sejmu Ustawodawczego wybranego w 1947. Projekt ustawy był konsultowany ze Stalinem, który dokonał w tekście licznych poprawek.

– Konstytucja miała fasadowy charakter. Co to znaczy? Formalnie gwarantowała szeroki zestaw podstawowych praw oraz obowiązków obywatelskich i ustanawiała jako najwyższy organ w państwie Sejm, czyli przedstawiciela ludu. Była jednak głównie aktem deklaratywno-propagandowym. Nie regulowała działania głównego ośrodka władzy politycznej, czyli PZPR. W praktyce konstytucja miała więc mniejsze znaczenie niż statut partii komunistycznej, a wszelka krytyka ustroju była niedopuszczalna

Zabierająca głos w debacie nad projektem konstytucji łódzka tkaczka mówiła: – Czytając jeden z artykułów nowej konstytucji, byłam nawet wzruszona. Artykuł ten mówi o odpoczynku i wczasach dla robotnika. Przekonałam się o tym sama, bo byłam w ubiegłym roku na wczasach w Polanicy, a było nas razem 5 kobiet z nowej tkalni. Czułyśmy się tak jak w rodzinie. Wszystkie dni spacerowałyśmy i zastanawiałyśmy się nad tym, że świat jest taki piękny… A któż dotychczas z tego korzystał? Jedynie fabrykanci, dyrektorzy i ich żony, a nie robotnicy. Lecz dziś te role się zmieniły – dodała. Nowelizacja Konstytucji nastąpiła 10 lutego 1976 roku. Wprowadzono wtedy zapisy o: socjalistycznym charakterze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jako „przewodnia siła polityczna społeczeństwa w budowie socjalizmu” oraz „nierozerwalna przyjaźń polsko-radziecka” – takie zmiany wprowadzono w konstytucji w połowie tzw. epoki gierkowskiej.