wikipedia
REKLAMA

Autor: Kacper Gładkowski

22 czerwca 1941 roku III Rzesza zaatakowała Związek Radziecki. Hitler i jego sojusznicy rzucili do walki 4,7 mln żołnierzy. Początkowo odnieśli szybkie i druzgocące zwycięstwo, jednak w wojnie na wyczerpanie silniejsi okazali się Sowieci.

Operacja Barbarossa, nazwa niemieckiego planu napaści i prowadzenia wojny z ZSRR. Zatwierdzony przez Adolfa Hitlera w grudniu 1940 roku. Zakładał on przeprowadzenie uderzeń lądowych i powietrznych wojsk niemieckich we współdziałaniu z armią fińską, rumuńską oraz węgierską, które miały doprowadzić do rozbicia głównych sił Armii Czerwonej na zachód od Dźwiny i Dniepru. Trzy grupy (na Leningrad, Moskwę i Ukrainę). W drugiej fazie walk zakładano zniszczenie politycznych i ekonomicznych centrów Związku Radzieckiego, zdobycie Moskwy, Leningradu oraz Donbasu i Kijowa. Jako zadanie następne wyznaczono – dotarcie wojsk niemieckich do linii Archangielsk-Wołga-Astrachań.

W dniu 6 kwietnia 1941 roku, wojska niemieckie wspierane przez armie włoską oraz węgierską, uderzyły zbrojnie na Jugosławię. Przed upływem 10 kolejnych dni, obszar państwa jugosłowiańskiego, został zajęty przez siły okupacyjne. Co jest rzeczą istotną to fakt, że agresorów wspierali tzw. ustasze, czyli nacjonaliści tworzący Niezależne Państwo Chorwackie.

Już z nastaniem wiosny roku 1941 w Moskwie pokątnie mówiono o możliwej agresji Hitlera na ziemie Związku Radzieckiego. Wszelkich znaków, zwiastujących bliski początek konfliktu niemiecko-radzieckiego, zdawał się nie dostrzegać sam Stalin. Przekonany o przyjaźni, łączącej go z Hitlerem, słał do III Rzeszy transporty z żywnością oraz surowcami przemysłowymi. Stalin bowiem, podobnie jak Hitler, usiłował prowadzić podwójną grę. Planował atak na siły niemieckiego „przyjaciela”. Planował także, że sam wyznaczy datę owego ataku. Niestety, Hitler uprzedził jego zamierzenia, atakując Związek Radziecki, i decydując o terminie owego ataku.

Wcześniej Niemcy operację planowali 15 maja 1941 roku lecz atak musiał poczekać do czerwca gdyż po obaleniu rządu księcia Pawła Niemcy musieli zaatakować Jugosławię i Grecję. Atak na Związek Sowiecki był największą i najważniejsza operacją niemiecką podczas II wojny światowej. Porażka na froncie wschodnim zdecydowała ostatecznie o porażce III Rzeszy w całej wojnie. Nazwa operacji pochodzi od przydomku cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka I Barbarossy.

Operacja Barbarossa oficjalnie trwała do 5 grudnia 1941 roku. Atak nastąpił o godzinie 3:15 od Bałtyku po Karpaty. Trzy-milionową armię niemiecką wspierało około 250tys. żołnierzy włoskich i 300tys. rumuńskich. W zachodnich rejonach Związku Sowieckiego znajdowało się około 2,5 mln. czerwonoarmistów, którzy byli całkowicie zaskoczeni atakiem. Już w pierwszych dniach kampanii zmasowane naloty Luftwaffe zniszczyły na ziemi lub w powietrzu około 2000 samolotów sowieckich. 3 lipca Józef Stalin wezwał do utworzenia ruchu partyzanckiego i walki przeciwko najeźdźcy.