9. edycja kampanii PASZPORT TURYSTYCZNY

0
369
REKLAMA

Zapraszamy w podróż w Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc – czekających na odkrycie, zaskakujących swą opowieścią, urzekających krajobrazami, inspirujących wyjątkową atmosferą.  Każdy może łączyć je w dowolne trasy, tworząc własną konstelację podróży! 

„Paszport Turystyczny” to coroczna wakacyjna kampania Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej zachęcająca mieszkańców województwa i turystów do podróżowania po jego subregionach. Paszport jest mini-przewodnikiem z propozycjami tras zwiedzania – konstelacji. Główną ideą kampanii jest, wpisująca się w koncepcję marki turystycznej Kujawsko-Pomorskie Konstelacje dobrych miejsc, promocja mało znanych zakątków. Trasy – konstelacje wybierane są w każdej edycji (dotychczas 8.) w sposób subiektywny, aby trafiać do coraz większego grona odbiorców – od koneserów turystyki – krajoznawców, po osoby incydentalnie podróżujące po regionie, poprzez dostarczanie im licznych pretekstów (unikatowe miejsca, wydarzenia
w kalendarzu paszportowym, nieznane fakty, legendy, ciekawostki). 

Każda z tras (konstelacji – sieci punktów na mapie) uwzględnia popularne atrakcje,
o rozpoznawalnej marce, uzupełnione o tzw. zakaMARKI – miejsca o dużym potencjale, które nie są jeszcze w pełni zagospodarowane lub skomercjalizowane. Wspólnie tworzą bardzo urozmaicony zestaw propozycji spędzania czasu. Wskazując odległość (zazwyczaj nie przekraczającą kilkunastu km) aktywizujemy podróżujących daną trasą do kolekcjonowania wrażeń.

K-POT wywołuje w ten sposób ruch turystyczny w nowych lokalizacjach, nakłaniając turystów do odkrywania nieznanych wcześniej atrakcji, jednocześnie zachęcając branżę turystyczną do uwzględniania ich w swojej ofercie i zaangażowania w ich rozwój.

Dotychczasowa forma książeczki paszportowej zostanie w bieżącym sezonie turystycznym zastąpiona aplikacją. Każdy kto pobierze aplikację weźmie udział w grywalizacji polegającej na automatycznym zliczaniu punktów (na podstawie geolokalizacji) przyznawanych za odwiedzanie kolejnych miejsc. Opisy atrakcji/walorów mają charakter storytellingu (m.in. tym różni się Paszport od tradycyjnych przewodników). 

Tegoroczny leitmotive to miejsca związane z naturą, stąd nazwa 9. edycji – „PASZPORT DO NATURY”. To propozycja K-POT wpisująca się w deklarowane przez turystów potrzeby

Kampania finansowana w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”

spędzania wolnego czasu na łonie nat ury, w stylu slow, bezpiecznie – z zachowaniem dystansu społecznego. 

W PASZPORCIE DO NATURY znajdzie się 7 konstelacji: miasta – Bydgoszcz i Toruń oraz subregiony: Kujawy, Pałuki, Bory Tucholskie, Pojezierze Brodnickie, Dolina Dolnej Wisły, zaplanowane na terenach parków krajobrazowych. Są one tożsame z markami terytorialnymi uwzględnionymi w strategicznych działaniach K-POT, polegających na kreowaniu silnych autonomicznych markowych produktów turystycznych województwa.

– Święty Augustyn powiedział, że świat jest księgą, a ci, którzy nie podróżują, czytają cały czas tę samą stronę. Mam nadzieję, że dla państwa księga z napisem „kujawsko-pomorskie” będzie miała wiele ciekawych stron. Pandemia nauczyła nas, że warto dostrzec i docenić to, co mamy na wyciągnięcie ręki. Blisko nas są Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc, poznawać je możemy w nowoczesny sposób, dzięki aplikacji. Gorąco zapraszam Państwa do odkrywania tych niesamowitych zakątków z Paszportem do Natury – mówi Elżbieta Piniewska, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel

Jak blisko, JAK FAJNIE!

Kampania dedykowana mieszkańcom woj. kujawsko-pomorskiego i sąsiadom

Jak blisko, JAK FAJNIE! to propozycja spędzania wolnego czasu adresowana do mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz województw ościennych. Pomysł na kampanię ma źródło w wyjątkowej sytuacji, w której znalazła się turystyka.

W każdym z województw powstają inicjatywy mające na celu zatrzymanie mieszkańców
„u siebie”. Dokonując przeglądu haseł można odnieść wrażenie, że nadawcy komunikatów nade wszystko odwołują się do lokalnego patriotyzmu oraz potrzeby bezpieczeństwa. Rodzi to mało korzystne skojarzenie z faktem, że bieżący sezon wakacyjny daleki jest od swobodnego.

Kampania finansowana w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!”

decydowania o tym gdzie i w jaki sposób spędzimy wolny czas. Szlachetne w istocie odwołanie się do sentymentu względem swojej małej ojczyzny przybiera formę niemal nakazową
„zostań w…”. 

Pomysł K-POT polega na budowaniu pozytywnego przekazu poprzez zestawienie komunikatów blisko = fajnie. 8. edycji „Paszportu Turystycznego” umacnia nas w przekonaniu, że istnieje spora grupa lojalnych uczestników regionalnego ruchu turystycznego, poszukujących co roku nowych propozycji.

Kampania „Jak blisko, JAK FAJNIE” skierowana jest przede wszystkim do tych osób, które
z powodu pandemii odwołały wyjazdy zagraniczne, obawiają się dalekich podróży w kraju,
a pozostawanie w niewielkiej odległości od domu (lub wracanie na nocleg do domu) gwarantuje im poczucie bezpieczeństwa. Są w tym gronie turyści, którzy nie byli dotąd zainteresowani poznawaniem okolicy, zakładający (mimo braku doświadczeń), że nie znajdą tu niczego, co byłoby godne ich uwagi.

Obecna sytuacja stwarza wyjątkową szansę dotarcia do sceptycznych odbiorców i zmiany ich modelu wypoczywania (dłuższe wyjazdy zagraniczne nie pozostają w sprzeczności
z krótkotrwałymi pobytami, np. weekendowymi, w pobliżu miejsca zamieszkania). 

K-POT, poprzez kampanię Jak blisko, JAK FAJNIE! chce jak najlepiej wykorzystać bieżący sezon turystyczny do promocji „Kujawsko-Pomorskich Konstelacji dobrych miejsc”, wykazując poprzez różne narzędzia komunikacji marketingowej, jak bardzo koncepcja małych, urokliwych miejsc spotyka się z najnowszymi trendami w turystyce, zwłaszcza tymi, które jednoznacznie dookreśliły się w wyniku pandemii: slow (life, food, parenting), turystyka zrównoważona, undertourism, wątki związane z ekologią, silver tourism (gł. w uzdrowiskach).

Na specjalnej podstronie serwisu www.kujawsko-pomorskie.travel/pl/jak-blisko-jak-fajnie zebrano oferty turystyczne od gestorów atrakcji, miejsc noclegowych, muzeów, producentów żywności regionalnej.

Podział na subregiony jest spójny z kampanią „Paszport do Natury” i uwzględnia 7 konstelacji: Bydgoszcz, Toruń, Kujawy, Pałuki, Bory Tucholskie, Pojezierze Brodnickie, Dolina Dolnej Wisły, szczególnie akcentując w nich miejsca znajdujące się na terenie kujawsko-pomorskich parków krajobrazowych.