REKLAMA

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z
Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało
wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym
2021/2022. Zalecenia zostały opracowane, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas
pobytu na wypoczynku.
Wytyczne zostały podzielone na cztery części dotyczące: zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku, zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach
wypoczynku, a także procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem lub kontaktu w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.
Warto dodać, że dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego ferie odbędą się w
dniach od 17 do 30 stycznia 2022 r.
Wytyczne dla organizatorów wypoczynku: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-
nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-zimowego-dzieci-i-
mlodziezy-w-roku-szkolnym-20212022

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało
wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym
2021/2022. Zalecenia zostały opracowane, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas
pobytu na wypoczynku.
Wytyczne zostały podzielone na cztery części dotyczące: zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku, zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach
wypoczynku, a także procedur postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem lub kontaktu w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.
Warto dodać, że dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego ferie odbędą się w
dniach od 17 do 30 stycznia 2022 r.
Wytyczne dla organizatorów wypoczynku: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-
nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-organizatorow-wypoczynku-zimowego-dzieci-i-
mlodziezy-w-roku-szkolnym-20212022