REKLAMA

Prezydent Włocławka powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Teatru Impresaryjnego W Biuletynie Informacji Publicznej UM Włocławek zostało opublikowane Zarządzenie Prezydenta Włocławka z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Teatru Impresaryjnego.

Na mocy Zarządzenia, obowiązki Dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego od dnia 26 lipca 2020 roku do czasu rozstrzygnięcia konkursu i powołania nowego dyrektora, będzie pełnił Adrian Domanowski.

Pełna treść dokumentu jest opublikowana: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2412020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-20-lipca-2020-r-w-sprawie-powierzenia-pelnienia-obowiazkow-dyrektora-instytucji-kultury-dyrektora-teatru-impresaryjnego-we-wloclaw/
Przypomnijmy, że Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 3 lipca 2020 r. został ogłoszony konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego określa się do dnia 15 października 2020 roku.