REKLAMA

W piątek 31 maja już po raz szósty wolontariusze ORLENU wzięli udział w akcji „Drzewko za butelkę”. Tym razem porządkowali tereny w dwóch lokalizacjach: w okolicach Płocka nad jeziorem Górskim (obszar gminy Łąck – wieś Grabina) i w okolicach Włocławka nad jeziorem Łuba (obszar Nadleśnictwa Włocławek).

W tegoroczne działania na terenie Włocławka zaangażowało się ponad 50 wolontariuszy/pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN wraz z rodzinami i lokalna społeczność. Inicjatorem akcji byli: Biuro Ochrony Środowiska, Zakładu PTA we Włocławku oraz Fundacja ORLEN Dar Serca przy współpracy z Sekretariatem Programu „Odpowiedzialność i Troska”. W pomoc przy organizacji akcji włączyli się: Biuro BHP oraz Zakładowa Straż Pożarna.

Swoje wsparcie w odbiorze śmieci zaoferowały służby miejskie zajmujące się wywozem odpadów, które odebrały nieczystości z miejsc zbiórek. W obu lokalizacjach zebrano w sumie około 680 litrów śmieci oraz opony i inne duże przedmioty.

Porządkujący podzieleni na grupy przemierzali wyznaczone tereny i zbierali śmieci. Na zakończenie działań dla wszystkich uczestników akcji został przygotowany EKO-piknik, w ramach którego najmłodsi wolontariusze poprzez gry i zabawy mogli przyswoić sobie wiedzę z zakresu ekologii i przyrody oraz zrobić własnoręcznie „las w szkle”. Dodatkowo, zgodnie z założeniami i tradycją akcji, uczestnicy otrzymali symbol akcji – sadzonkę drzewka do dalszej uprawy.

Wszyscy uczestnicy podeszli z ogromnym entuzjazmem do udziału w akcji i wspólnego rodzinnego porządkowania.

W ubiegłym roku w przededniu obchodzonego Światowego Dnia Ziemi wolontariusze Grupy ORLEN posprzątali teren wokół Jeziora Łuba znajdującego się w bliskiej okolicy miasta. Podczas działań w sumie zebrano ponad 175 worków śmieci oraz opony i inne duże przedmioty.

fot. Martyna Drzewiecka