REKLAMA

3 września 2020 r. w godzinach od 12.30 do 16.30 Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje otwartą akcję honorowego krwiodawstwa.

Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. 3 Maja u wylotu do pl. Wolności.

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat. Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL.

Wszystkie procedury medyczne i zasady higieny są prowadzone zgodnie z rozporządzeniami ministra zdrowia. Potrzebna jest każda grupa krwi!