REKLAMA

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje w najbliższy czwartek, 5 sierpnia br. w godzinach 12.30 -16.30 otwartą akcję poboru krwi.
Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. 3 Maja u wylotu do pl. Wolności.
Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.
Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania.
Przypominamy również, że od  26 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi osobom, które oddały krew lub jej składniki, w tym osocze po przebytej chorobie COVID-19, przysługują m.in. dwa dni wolnego.