REKLAMA

Stowarzyszenie Profutrzaki – Centrum Edukacji Prozwierzęcej informuje, że na terenie Gminy Brześć Kujawski prowadzona jest akcja bezpłatnej sterylizacji, kastracji i czipowania psów oraz kotów właścicielskich oraz akcja edukacyjna w zakresie humanitarnego traktowania psów gospodarskich
w ramach 2 projektów.

„STOP porzucaniu, bądź ODPOWIEDZIALNY – akcja sterylizacji i czipowania zwierząt w Brześciu Kujawskim” (projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020)

„Sterylizacja/kastracja i czipowanie psów i kotów domowych na wniosek właścicieli
oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnych wobec mieszkańców odnośnie humanitarnego traktowania psów gospodarskich i opieki nad zwierzętami domowymi” (zadanie publiczne współfinansowane
ze środków otrzymanych od Gminy Brześć Kujawski)

Kilka ważnych informacji:

a) prawo do uczestnictwa w projektach mają właściciele zwierząt, którzy zamieszkują na terenie Gminy Brześć Kujawski

b) mieszkaniec Gminy Brześć Kujawski otrzyma sfinansowanie sterylizacji/kastracji i czipowania dowolnej ilości zwierząt, których jest Właścicielem

 c) w celu wzięcia udziału w projekcie należy w czasie jego trwania złożyć wniosek w wyznaczonym Gabinecie weterynaryjnym i umówić termin zabiegu bezpośrednio z lekarzem weterynarii

Gabinety weterynaryjne współpracujące w/w zadaniu:

* Gabinet weterynaryjny Vetka, ul. Reymonta 14, Brześć Kujawski (telefon 666 371 645)

* Przychodnia weterynaryjna AS, ul. Stodólna 13, Włocławek (telefon 600 239 410)

* Przychodnia weterynaryjna Chiron – Wet S.C., ul. Jagiellońska 11, Włocławek (telefon 54 411 00 08)

d) transport zwierzęcia do gabinetu weterynaryjnego zapewnia we własnym zakresie osoba wnioskująca (właściciel zwierzęcia)

PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM

Projekty realizowane są do wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do 31/12/2019.
W przypadku braku możliwości sfinansowania zabiegu z w/w programu Stowarzyszenie Profutrzaki
– Centrum Edukacji Prozwierzęcej wpisuje wniosek na tzw. listę rezerwową i w przypadku pozyskania nowych środków skontaktuje się z Wnioskodawcą.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego fanpage: https://www.facebook.com/chatafutrzaka/