REKLAMA

Trwa realizacja projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”, który realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych „SUKCES”.

Celem projektu jest aktywna integracja 150 mieszkańców Włocławka, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami przez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, a także powrót na rynek pracy.
Więcej informacji na ten temat: http://bip.mopr.wloclawek.pl/artykul/55/334/dzialania-w-ramach-projektu-reintegracja-spoleczna-mieszkancow-wloclawka-w-tym-w-obszarze-rewitalizacji-i-edycja