REKLAMA

Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na budowie drogi stanowiącej alternatywne połączenie osiedla Michelin z osiedlem Południe we Włocławku.

W ramach planowanej inwestycji zaplanowana jest m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni i rozbudowa odcinka drogi od ulicy Wiejskiej do drogi krajowej nr 62, a także budowa nowego odcinka drogi od drogi krajowej nr 62 do osiedla Michelin. W planach jest też budowa skrzyżowań, budowa chodnika i ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego oraz wykonanie terenów zielonych.

Termin otwarcia ofert w tym przetargu to: 8 czerwca 2022 r. Zgodnie ze specyfikacją, czas realizacji inwestycji ma wynieść 16 miesięcy.

Szczegóły specyfikacji są dostępne: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,84500,f35129195f681b2cb2ff6823fbdf8161.html