REKLAMA

Pod koniec minionego roku poznaliśmy zwycięskie propozycje Włocławskiego Budżetu
Obywatelskiego Włocławka na 2021 rok. Nowością tej edycji był podział na trzy
kategorie; Ogólnomiejską, Instytucjonalną i Zieloną. Ostatnia cieszyła się dużym
powodzeniem, a dzięki zwycięskiemu projektowi na zmianę aranżacji Starego Rynku
będziemy mieli kolejne świetne miejsce wypoczynku.
Przed tegoroczną, jubileuszową, X edycją budżetu obywatelskiego w naszym mieście
chcemy zapytać: jak oceniacie Włocławski Budżet Obywatelski na 2021 rok i jakich
zmian oczekujecie w kolejnych edycjach?
Dlatego prosimy o uzupełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej, która pozwoli nam
wyciągnąć odpowiednie wnioski. Zależy nam na ciągłym udoskonalaniu formuły budżetu
obywatelskiego, a jest to możliwe tylko przy dużym zaangażowaniu mieszkańców
Włocławka.
Ankieta ewaluacyjna dostępna jest pod adresem:
https://wloclawek.konsultacjejst.pl/konsultacje/0176fb9d-86df-47df-ac1d-ef1d770cf7d3/ .
Na Wasze opinie czekamy do 28 stycznia br. włącznie.