REKLAMA

Zapraszamy mieszkańców Włocławka do udziału w tym badaniu. Ankieta konsultacyjna dotycząca planu ruchu dla Śródmieścia dostępna jest na platformie: https://wloclawek.konsultacjejst.pl/konsultacje/0173b3e5-b853-43a0-80fc-772a5053fbd5

Włocławianie mogą wyrazić swoją opinie do 20 sierpnia 2020 r. do godz. 23:59.

Ankieta jest częścią działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.