Anna Gembicka nowym wiceministrem w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

0
188
REKLAMA

Pełnomocnik Wojewody kujawsko-pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju Anna Gembicka w dniu 4 czerwca 2019 roku została powołana na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Anna Gembicka urodziła się w 1991 roku we Włocławku. Jest absolwentką włocławskiego Liceum im. Marii Konopnickiej. Studiowała prawo na Uniwesytecie Warszawskim. Od kilku miesięcy pełni funkcję Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju. Aktywnie angażuje się w działalność na rzecz regionu, skupiając się zwłaszcza na kwestiach infrastrukturalnych oraz organizując szereg spotkań i inicjatyw społecznych dla  mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich.

Od 3 lat współpracuje z Premierem Mateuszem Morawieckim, początkowo jako jego Asystentka, Doradca, a następnie jako Sekretarz Prezesa Rady Ministrów. W tym czasie zajmowała się tematyką zrównoważonego rozwoju, wsparcia dla miast małych i średnich oraz obszarów wiejskich, a także zagadnieniami związanymi ze wsparciem rozwoju III sektora. Od 2018 roku jest członkiem Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od 6 lat działa społecznie w organizacjach pozarządowych takich jak Niezależne Zrzeszenie Studentów i Stowarzyszenie KoLiber. Zorganizowała dotychczas ponad 30 debat, spotkań dyskusyjnych i wydarzeń o charakterze patriotycznym, gospodarczym i historycznym, promując wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego wartości patriotyczne.