REKLAMA

Poseł Anna Gembicka w dniu 21 stycznia 2020 roku została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i Pełnomocnika ds. lokalnych inicjatyw społecznych 
Anna Gembicka urodziła się w 1991 roku we Włocławku. Jest magistrem prawa, które ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. W październikowych wyborach do Sejmu powierzono jej mandat posła z naszego regionu. W wyborach osiągnęła drugi wynik na liście Prawa i Sprawiedliwości – 15 305 głosów. 
Wcześniej pełniła funkcję doradcy oraz sekretarza Premiera Mateusza Morawieckiego. W tym czasie zajmowała się tematyką zrównoważonego rozwoju, wsparcia dla miast małych i średnich oraz obszarów wiejskich, a także zagadnieniami związanymi ze wsparciem rozwoju III sektora. Pełniła także funkcję Pełnomocnika Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju. 
Aktywnie angażuje się w działalność na rzecz regionu, skupiając się zwłaszcza na kwestiach infrastrukturalnych oraz organizując szereg spotkań i inicjatyw społecznych dla  mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich.