Dodaj ogłoszenie
Ogłoszenie
0

Bezpłatne szkoły EDICUS

Bezpłatne szkoły EDICUS umożliwiają zdobycie nowego, interesującego zawodu - także tym, którzy dopiero wkraczają w dorosłość, jak i osobom, które chcą podwyższyć swoje kwalifikacje.

Kształcimy w szkołach dwuletnich, półtorarocznych i rocznych w trybie zaocznym.

W naszej ofercie edukacyjnej każdy znajdzie coś dla siebie.

Bezpłatna szkoła policealna:
 • Technik BHP,
 • Technik administracji,
 • Technik informatyk,
 • Technik rachunkowości,
 • Technik geodeta,
 • Florysta,
 • Technik drogownictwa,
 • Opiekun osoby starszej,
 • Asystent osoby niepełnosprawnej.

Kursy kwalifikacyjne:
 • Technik logistyk,
 • Technik organizacji reklamy,
 • Technik prac biurowych,
 • Technik budownictwa,
 • Technik architektury krajobrazu,
 • Technik technologii drewna.

Dyplom technika w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa, potwierdzające wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu, jak również osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa, potwierdzające wszystkie kwalifikacje w obrębie danego zawodu, po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
Osoba, która posiada tylko wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa, potwierdzające kwalifikacje zawodowe, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji.

Bezpłatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych
Nauka trwa 3 lata. W trakcie nauki realizowany jest program Ministerstwa Edukacji Narodowej. Po zaliczeniu 3 lat nauki słuchacze przystępują do egzaminu maturalnego. W przypadku absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej naukę zaczyna się od 2 roku.

Naszą kadrę tworzy zespół kreatywnych, zaangażowanych w swoją pracę pedagogów, którzy z pasją dzielą swoim doświadczeniem. Zapewniamy profesjonalne zaplecze dydaktyczne i pracę na najlepszym sprzęcie. Pomieszczenia, w których uczymy przystosowane są do charakteru i wymagań danego kierunku. Nasi słuchacze mają możliwość odbycia interesujących praktyk zawodowych. Oferujemy również naszym słuchaczom naukę języków obcych gratis!

Aby zostać słuchaczem Szkoły EDICUS, należy wypełnić kwestionariusz osobowy w naszym oddziale oraz złożyć niezbędne dokumenty:
 • w przypadku słuchacza do Liceum Ogólnokształcącego - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (w przypadku osób, które ukończyły szkołę przed 1.09.1999) lub gimnazjum,
 • w przypadku słuchacza do Szkoły Policealnej - świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie wymagane jest świadectwo maturalne),
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • 2 zdjęcia legitymacyjne, które można dostarczyć w terminie późniejszym,
 • zaświadczenie lekarskie.

Zainteresowanych zapraszamy do Sekretariatu:
EDICUS
ul. Chmielna 24
87-800 Włocławek

Kontakt telefoniczny: 54 420 10 56
Kontakt mailowy: wloclawek@edicus.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha
Przepisz kod z obrazka

Firma EDICUS
Miasto Włocławek
Kod pocztowy: 87-800
Ulica Chmielna 24
E-mail wloclawek@edicus.pl
Telefon 54 420 10 56
Strona www edicus.pl
   
Dodano 2017.03.14
Ważne do 2017.06.12
1654