REKLAMA

Do 20 grudnia 2019 roku trwa badanie ankietowe, którego głównym celem jest ocena stopnia zadowolenia przedsiębiorców z pomocy oferowanej im przez instytucje publiczne w województwie kujawsko-pomorskim, a także rozpoznanie oczekiwań przedsiębiorców w tym zakresie.

Przedsięwzięcie wpisuje się w projekt badawczy GOSPOSTRATEG – „Regiogmina” współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jego efektem będzie m.in. wdrożenie innowacyjnego podejścia do stymulowania przedsiębiorczości w gminie za pomocą odpowiednio skomponowanego zestawu instrumentów wsparcia.

W wyniku badania ankietowego zostanie określone zapotrzebowanie przedsiębiorców na pomoc, co w kolejnym kroku pozwoli na wypracowanie instrumentów dedykowanych mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom, a następnie ich wdrożenie.

Ankieta dla przedsiębiorców jest dostępna pod adresem: https://limesurvey.sgh.waw.pl/index.php/186866?lang=pl