REKLAMA

W związku z przypadkiem kradzieży w jednym z mieszkań w bloku na terenie Włocławka metodą na „pracowników Wodociągów” Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku informuje, że  pracownicy spółki nie przeprowadzają żadnych napraw bez uprzedzenia lokatorów, nie wykonują napraw instalacji wewnętrznych  w budynkach ( za ich stan odpowiadają właściciele i administratorzy obiektów).
Pracownicy MPWiK Sp. z o.o. posiadają legitymacje służbowe i upoważnienia podpisane przez zarząd spółki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości można dokonać weryfikacji pod numerem pogotowia wod- kan 994. Ponadto pracownicy spółki dokonujący napraw na sieci wodociągowo- kanalizacyjnej  poruszają się oznakowanymi, służbowymi samochodami. Apelujemy zatem do odbiorców usług o czujność i ostrożność.
Informacja opublikowana jest pod adresem: https://mpwik.wloclawek.pl/news,badzmy_czujni_i_ostrozni__,58.html