REKLAMA

Na stronie www.wloclawek dostępne są banery informacyjne będące bezpośrednim przekierowaniem do: Biuletynu Informacji Publicznej – procedur załatwiania spraw w Urzędzie Miasta oraz Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Włocławek.

W dziale „Procedury załatwiania spraw” są dostępne wszystkie karty usług (procedury) przyporządkowane poszczególnym wydziałom włocławskiego ratusza.

W dziale „Elektroniczna Skrzynka Podawcza” można zapoznać się z metodami dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Włocławek.

Jak to zrobić?

Dokumenty można przekazywać poprzez:

wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub przy użyciu profilu zaufanego poprzez pocztę elektroniczną na adres: poczta@um.wloclawek.pl, jednak wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument trybem wymienionym powyżej.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie powinien przekraczać 150 MB.

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu Miasta Włocławek do Biura Obsługi Mieszkańców znajdującego się na Zielony Rynku 11/13 może nastąpić na następujących rodzajach nośników danych: pamięć masowa USB; płyta CD, DVD. Rodzaje nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru: pamięć masowa USB; płyta CD, DVD.

Zachęcamy do korzystania: dział „Procedury załatwiania spraw”: http://www.bip.um.wlocl.pl/typy-tresci/procedury-zalatwiania-spraw/ , dział „Elektroniczna Skrzynka Podawcza UM Włocławek”: http://www.bip.um.wlocl.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza-urzedu-miasta-wloclawek/