REKLAMA

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, w ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zakończyło realizację głównej części zadania pt. „Barwne, posażne, ocalenia warte. Konserwacja zabytkowych skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej”. Dotacja została przyznana w ramach programu Wspieranie działań muzealnych przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Otrzymane środki umożliwiły odrestaurowanie i zakonserwowanie 19 skrzyń posagowych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej.

Warto wiedzieć, że Włocławskie muzeum posiada jedną z największych w Polsce kolekcji skrzyń wiannych z Kujaw i ziemi dobrzyńskiej. Te niezwykłe zabytki etnograficzne zostały zebrane w większości podczas prac terenowych w latach 70/80. i w 1. poł. 90. XX w. Obecnie skrzynie malowane nie występują w terenie, dlatego istniejący zbiór jest wyjątkowy, a jego wartość będzie wzrastała w kolejnych latach.

Pełna informacja na ten temat: http://muzeum.wloclawek.pl/barwne-posazne-ocalenia-warte-zakonczenie-prac-konserwatorskich/