REKLAMA

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych ogłasza “dogrywkę” w  konkursie “Granty jubileuszowe”, w którym można uzyskać wsparcie na realizację ciekawych pomysłów/inicjatyw organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Granty są propozycją dla tych organizacji, które chcą realizować nowe inicjatywy lub uzupełnić swoją aktywność o dodatkowe elementy. Granty mają wspierać działania, które wpisują się w zagadnienia ważne w aktywności Federacji: rozwijanie sektora obywatelskiego, rozwijanie organizacji, pozarządowych i współpracy między organizacjami, rozwijanie wolontariatu oraz rozwijanie współpracy międzysektorowej.

Wnioski o granty można składać do 13 lipca 2020 r.

Informację na ten temat publikuje Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: https://cop.wloclawek.pl/2020/07/kujawsko-pomorska-federacja-organizacji-pozarzadowych-oglasza-dogrywke-w-konkursie-granty-jubileuszowe/