REKLAMA

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek ogłosiła kolejny konkurs grantowy. Podmioty, które mogą starać się o dofinansowanie swoich pomysłów to wszystkie osoby prawne z wyłączeniem osób fizycznych, czyli organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego. Wniosków nie mogą składać osoby prywatne.

Działania, które mogą być wspierane w ramach LGD zostały opisane w Lokalnej Strategii Rozwoju i są zgodne z Osią tematyczną 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Są to działania wspierające funkcjonowanie klubów samopomocy, klubów młodzieżowych, wspierające integrację o charakterze społecznym i środowiskowym, usługi wzajemnościowe i samopomocowe, wspierające lokalnych liderów czy inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Wnioski można składać do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Maksymalna wysokość grantów, które można otrzymać z LGD to 50.000,00 zł.

Wszystkie podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia na swoje pomysły i projekty zapraszamy do kontaktu z Biurem Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek, które znajduje się przy ul. Piekarskiej 6. Informacje o naborze wniosków znajdują się również na www.lgdwloclawek.pl