REKLAMA

Urząd Miasta wyłonił wykonawcę, który przeprowadzi pomiary hałasu emitowanego z instalacji/urządzeń znajdujących się na terenie zakładu Faber CNC przy ul. Kaletniczej 4.

Pomiary będą wykonane w porze dziennej i nocnej, zarówno na terenie zakładu jak i najbliższej zabudowy mieszkaniowej, czyli terenu chronionego w sąsiedztwie zakładu. Chodzi o uciążliwość związaną z procesami obróbki metali różnego typu, toczeniem, frezowaniem, wierceniem.

Zamówienie, w ciągu 40 dni od daty podpisania umowy zrealizuje Ekokinetyka Monika Michalska z Włocławka.

Szczegóły tego postępowania: https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,88572,672212ae56badcb756e1c671617b7346.html