REKLAMA

Wakacje to dobry czas na przygotowanie niezbędnych dokumentów, a wraz z początkiem nowego roku szkolnego – 1 września 2020 roku – ruszy nabór wniosków w ramach marszałkowskich programów stypendialnych.

Marszałkowskie stypendia edukacyjne dla uczniów szkół z województwa kujawsko-pomorskiego przyznawane są na 10 miesięcy danego roku szkolnego (rocznie od 2 do 5 tysięcy złotych), a ich wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły w jakiej uczeń pobiera naukę. Wsparcie można przeznaczyć na cele związane z rozwojem edukacyjnym – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania.

Uczniowie otrzymają wsparcie w ramach trzech programów stypendialnych: Prymus Pomorza i Kujaw, Humaniści na start! oraz Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza II. Żeby aplikować o stypendium, trzeba zebrać potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie stypendium (będzie dostępny od 1 września na stronie projektu), zaświadczenia lub dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach, kopię świadectwa szkolnego.

Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36005-stypendia-dla-najlepszych-uczniow-2