REKLAMA

Samorząd Włocławka przygotowuje się do realizacji kolejnej edycji programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego. Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 5 marca 2021 r. został rozstrzygnięty konkurs ofert na wybór realizatora programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2021 r.

Szczepienia przeprowadzi Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej.

W tegorocznej edycji planowane są szczepienia II dawką szczepionki 165 dziewcząt, którym podano I dawkę szczepionki w ramach programu w 2020 roku; szczepienia I dawką szczepionki do 200 dziewcząt 12-letnich (ur. w 2009 r.); szczepienia II dawką szczepionki do 70 dziewcząt 12-letnich (ur. w 2009 r.). Świadczenia będą udzielane dobrowolnie i bezpłatnie, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

Wysokość środków publicznych planowanych na realizację programu wynosi 172 950 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), W ramach programu obejmuje będą także realizowane działania z zakresu edukacji zdrowotnej.
Pełna treść Zarządzenia nr 77/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert i wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Włocławek” w 2021 r.: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-772021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-05-marca-2021-r-w-sprawie-rozstrzygniecia-konkursu-ofert-i-wyboru-realizatora-programu-polityki-zdrowotnej-pn-program-profilaktyki