REKLAMA

Ponad 20 milionów złotych znajduje się w puli konkursu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, którego tematem jest tworzenie lub rozwój infrastruktury biznesowej w postaci inkubatorów przedsiębiorczości dla start–upów. Nabór wniosków rozpocznie się 15 października 2019 roku – informuje serwis kujawsko-pomorskie.pl.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się instytucje otoczenia biznesu, samemu lub w partnerstwie z firmą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Przedmiotem konkursu ma być  budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury pod działalność gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne itp.); a także zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspieranej infrastruktury. W ramach konkursu dofinansowanie inwestycji jest udzielane w formie pomocy zwrotnej.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 20 481 544,68 zł, nabór wniosków potrwa od 15 do 29 października 2019.