REKLAMA

Kursy są częścią projektu: „PracujeMy”, realizowanego z wojewódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W projekcie może wziąć udział 60 osób biernych zawodowo (w szczególności kobiety) o niskich kwalifikacjach, mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Rekrutacja trwa w sposób ciągły do 30.09.2019 lub do czasu uzyskania wymaganej liczby uczestników. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymają wsparcie w formie m.in.:  doradztwa i pośrednictwa zawodowego oraz szkoleń zawodowych.

Szczegóły projektu: https://autojazda.com.pl/mlodzi-wyksztalceni-darmo-prawko-c-i-d/