REKLAMA

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wraz z firmą Rynek Nordycki zaprasza przedsiębiorców sektora MŚP do udziału w spotkaniu informacyjnym: Wtorki z eksportem w Toruńskim Parku Technologicznym: Skandynawia.

Termin: 10.03.2020 r. Miejsce: Toruński Park Technologiczny, budynek A, I piętro, s. konferencyjna, ul. Włocławska 167

Tematyka spotkania: Zalety i wady rynku skandynawskiego, Polski eksport do Skandynawii – stan obecny, Kultura biznesu i etykieta biznesowa w krajach skandynawskich, Jak szukać partnerów biznesowych, Przykłady dobrych praktyk „ekspansji” polskich firm na rynek skandynawski, Rejestracja firmy polskiej w Norwegii jako państwa niebędącego członkiem UE, Obowiązujące przepisy prawne i podatki.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Więcej informacji na stronie: www.een.tarr.org.pl