REKLAMA

Rozstrzygnięty został przetarg dotyczący boiska zlokalizowanego na Michelinie przy ul. Sarniej. Inwestycja przewiduje przebudowę dwóch boisk, poprzez zmianę nawierzchni asfaltobetonowej na nawierzchnię poliuretanową, wyposażenie boisk do gry w piłkę siatkową, piłkę ręczną oraz koszykówkę w bramki, wysięgniki z tablicami, obręczami oraz siatkami do koszy. Teren ma zostać oświetlony oraz zamontowane będą balustrady ochronne.  

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu, z całkowitą ceną oferty brutto wynoszącą 232 470,00 zł złożyła spółka Redopol z Poznania. Wykonawca będzie miał 80 dni na realizację prac.