REKLAMA

W związku z realizacją inwestycji pn. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Żytniej (od ul. Barskiej do ul. Łanowej) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku informuje, że w dniu 01.10.2019 r. w godzinach od godz. 8.00 do godz. 18.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy ulicy: Żytnia 47, 51, 55a, Kręta 4, 6, 8, 14 Pułku Piechoty 4.

Po uruchomieniu sieci wodociągowej na sieci wodociągowej mogą wystąpić przebarwienia wody. Utrudnienia te mogą utrzymywać się do kilku godzin. MPWiK prosi o nieużywanie w tym czasie sprzętu AGD, który wymaga zasilania w wodę.

Wykonawcą robót jest firma: Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu w przedmiotowej sprawie są:

– Pan Krystian Sarnowski tel. 515 286 908 

– Pan Marek Żaglewski tel. 693 863 187.

Zgłoszenia również można kierować na numer telefonu alarmowego Pogotowia Wod – Kan 994