REKLAMA

Konkurs- Historie z Włocławka Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku zaprasza
do udziału w konkursie na temat historii Włocławka i rodziny Bojańczyków.
Konkurs trwa od 13 stycznia do 7 lutego 2021. Uczestnikiem konkursu może być
pojedyncza, pełnoletnia osoba lub grupa osób, z czego przynajmniej jedna
(reprezentująca drużynę) musi być pełnoletnia.


Zadaniem uczestników jest realizowanie zawartych na planszy konkursowej, dostępnej
pod adresem https://ckbrowarb.pl/historie-z-wloclawka-konkurs/ zadań i przekazywanie
ich do organizatora. Wykonanie każdego polecenia, bądź rozwiązanie zadania musi
zostać udokumentowane w sposób nie budzący wątpliwości, za pomocą zdjęcia lub
krótkiego filmiku. Jest to warunek konieczny do zaliczenia zadania i naliczenia punktów.
Informację o zrealizowanych zadaniach należy przekazywać na adres
mailowy  edukacja@ckbb.pl  do dnia 7 lutego 2021 roku.
Ciekawostki, zadania i regulamin konkursu dostępne są pod
adresem:  https://ckbrowarb.pl/historie-z-wloclawka-konkurs/