REKLAMA

Do 1 października 2019 roku potrwa głosowanie na projekty w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej UM Włocławek: http://www.bip.um.wlocl.pl/projekty-zaopiniowane-pozytywnie-budzet-obywatelski-na-rok-2020/, na stronie www.wloclawek.pl: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/270/lista-projektow , na stronie dedykowanej WBO https://bo.wloclawek.eu/budzet-obywatelski-2020/projekty oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

Głosować można tradycyjnie i elektronicznie.

Urny, do których można wrzucać wypełnione formularze głosowania, są dostępne w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a i jednostce Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13.

System do e-głosowania jest dostępny w serwisie: https://bo.wloclawek.eu/ Głosować mogą wyłącznie mieszkańcy Włocławka. Osoba głosująca dysponuje jednym głosem, który może oddać na wybrany projekt. Wszystkie materiały, w tym szczegółowe informacje i karty do głosowania w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 są dostępne na: https://bo.wloclawek.eu/budzet-obywatelski-2020/do-pobrania-2020