REKLAMA

Fundacja Wolna Wisła rozpoczyna projekt pn. „Wisła wciąga”, w ramach którego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zamierza wspomóc ściślejszą integrację instytucji, organizacji i środowisk związanych z rzeką Wisłą.

“Wisła wciąga” to projekt nakierowany na budowanie społeczności sojuszników Wisły oraz wzmocnienie i rozwój działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe, mieszkańców, instytucje na rzecz i wokół Wisły na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt jest realizowany od listopada 2021 do lipca 2023.

W ramach projektu, Fundacja wesprze 10 lokalnych inicjatyw nakierowanych na działania wokół tematu Wisły albo bezpośrednio w okolicy rzeki. Zgłoszone inicjatywy mogą liczyć na wsparcie organizacyjne, merytoryczne, a nawet materialne! Eksperci fundacji pomogą przygotować lokalne inicjatywy i zaangażować w ich realizację lokalną społeczność. Dzięki wsparciu finansowemu Active Citizens Fund fundacja pokryje część wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem inicjatyw.

Reprezentanci zgłoszonych inicjatyw zostaną zaproszeni do współtworzenia wiślanego forum, które zintegruje środowisko sympatyków Wisły i pozwoli wspólnie zabierać głos w sprawach dotyczących rzeki oraz ułatwi podejmowanie działań w przyszłości.
Zorganizowana zostanie debata publiczna poświęcona wiślanym tematom, które najwyraźniej zarysują się w toku trwania projektu.

Trójka najaktywniejszych uczestników projektu zostanie zaproszona do wzięcia udziału w kilkudniowej wizycie studyjnej na rzeką Vefsna (Norwegia), gdzie lokalna społeczność aktywnie rozwija turystykę, wędkarstwo oraz dziedzictwo kulturowe związane z rzeką. Wspólna wymiana doświadczeń i stworzone ramy współpracy pozwolą na wypracowanie długofalowych i międzyinstytucjonalnych działań na rzecz i wokół Wisły.

Informację o projekcie publikuje Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu: https://cop.wloclawek.pl/2021/11/projekt-wisla-wciaga/

Zdjęcie pochodzi ze strony cop.wloclawek.pl