REKLAMA

Szkolenia w Centrum Organizacji Pozarządowych Szkolenia dotyczące naboru
grantów odbędą się w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul.
Żabiej 12a w terminach:
23.07.2020r. od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz 30.07.2020r. od godz. 14:00 do godz.
18:00.
Organizatorzy prowadzą zapisy, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona. Jeśli natomiast
zaistnieje potrzeba omówienia założeń projektuj, biuro LGD zaprasza do uczestnictwa w
indywidualnych konsultacjach z przyszłymi wnioskodawcami.
Wszyscy zainteresowani mogą skontaktować się z biurem LGD i ustalić termin spotkania
pod nr. tel.: 729 767 931 lub e-mailowo: lgd.wloclawek@wp.pl
Informacja na ten temat jest opublikowana: https://cop.wloclawek.pl/2020/07/szkolenia-
dot-naboru-grantow/