REKLAMA

27 listopada 2019 r. odbyła się siódma edycja cyklicznych warsztatów, organizowanych przez III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku we współpracy z Wydziałem Humanistycznym UMK w Toruniu, pt. Colloquia Konopniczańskie. W tym roku pracownicy naukowi toruńskiego Uniwersytetu, należącego do ścisłej czołówki polskich uczelni (status uczelni badawczej), zawitali do gmachu nad Wisłą przy ul. Stanisława Bechiego 1, aby poprowadzić zajęcia dla dwóch klas o profilu społeczno-prawnym.

Pierwszy panel pt. Książka od kuchni (warsztaty z redakcji tekstu i estetyki publikacji) prowadziły dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK oraz członkinie Edytorskiego Koła Naukowego „Wyjustowani”. Praktyczne ćwiczenia uzmysłowiły uczniom ważność zarówno strony estetycznej książek i innych publikacji, jak i poprawności językowej tekstu.

Drugie warsztaty dotyczyły sztuki wystąpień publicznych. Prowadząca je dr hab. Elżbieta Kruszyńska, prof. UMK poruszała problemy psychicznego nastawienia mówcy, mowy ciała, a także zapoznała młodzież z ćwiczeniami emisji głosu i artykulacji.

Dzisiejszą uroczystość uświetniły swoją obecnością Kujawsko-Pomorska Wicekurator Oświaty – pani Maria Mazurkiewicz, Dyrektor Biura Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – pani Dorota Szklarska i pani dr Monika Wyszomirska – Kierownik Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku. Organizatorami cyklu imprez skierowanych do humanistów są szkolni poloniści – pani Dyrektor Aneta Jaworska oraz dr Miłosz Kłobukowski, nauczyciel LMK i doradca metodyczny w zakresie języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

LMK ma przyjemność gościć pracowników naukowych UMK nieprzerwanie od 2012 r., a także organizować wyjazdy grupowe uczniów na toruńską Uczelnię na specjalnie przygotowane zajęcia. Liceum Marii Konopnickiej to jedyna szkoła ponadpodstawowa we Włocławku i okolicy, która ma podpisaną umowę patronacką z Wydziałem Humanistycznym UMK.