REKLAMA

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Celem powszechnego spisu rolnego jest m.in. aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach, a także analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat.

Szczegółowe informacje na ten temat są opublikowane pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/informacje-ogolne/ W BIP Urzędu Miasta Włocławek jest udostępniony dział Powszechny Spis Rolny 2020: Informacje ogólne, Gminne Biuro Spisowe we Włocławku, Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.