REKLAMA

Co lekarz powinien powiedzieć pacjentowi, ale także co pacjent powinien wiedzieć udając się na badanie do mobilnego punktu badań w kierunku COVID – informuje o tym Ministerstwo Zdrowia w swoim serwisie internetowym.

Gdy pacjent został skierowany na wymaz i wykonał test, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej informuje pacjenta telefonicznie o wyniku jego badania.

Jeśli wynik jest pozytywny, a pacjent nie wymaga hospitalizacji lub skierowania do izolatorium, pacjent pozostaje w izolacji domowej, która z reguły trwa 10 dni od daty wyniku. Izolacja jest nakładana przez system EWP automatycznie. Po 7 dniu izolacji, ale nie później niż w jej 10 dniu, lekarz kontaktuję się z pacjentem, aby sprawdzić jego stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Wydłużenie izolacji następuje w systemie gabinet.gov.pl, jest też następnie widoczne dla pacjenta na jego Internetowym Koncie Pacjenta.

A co pacjent powinien wiedzieć, udając się na badanie do mobilnego punktu badań w kierunku SARS-CoV-2?

Przede wszystkim, badanie należy wykonać jak najszybciej od uzyskania zlecenia. Od dnia następującego po dniu zlecenia testu przez lekarza POZ podlegamy już 10 dniowej kwarantannie, mamy jednak prawo opuścić miejsce jej odbywania na czas pobrania wymazu oraz dojazdu do punktu mobilnego i z powrotem do domu. Jeżeli wynik testu zleconego przez lekarza POZ będzie negatywny i laboratorium wpisze go do systemu EWP, pacjent zostanie automatycznie zwolniony z kwarantanny.

Do punktu pobrań należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport. Minimum 2 godziny przed badaniem nie należy myć zębów, pić ani spożywać posiłków, nie wolno też palić papierosów, przyjmować leków czy np. żuć gumy.

Szczegółowe informacje na te i inne ważne tematy dotyczące obowiązujących procedur: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-lekarz-powinien-powiedziec-pacjentowi