REKLAMA

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych informuje o planowanym wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu przy przebudowie ul. Jodłowej i ul. Brzozowej w ramach zadnia „Przebudowa dróg gminnych”.

Planowany termin wprowadzenia czasowej zmiany to 12.08 – 31.10.2019 r.