REKLAMA

Czym jest wolontariat w organizacji, jak powinien być zarządzany i jak skutecznie pracować z wolontariuszami? Praca koordynatora wolontariatu to nie tylko odpowiedzialne zadanie ale także ogromna satysfakcja i możliwość rozwijania: wolontariuszy, swojej organizacji i samego siebie.

W ramach szkolenia poruszone zostaną tematy: komunikacji, cyklu pracy z wolontariuszami, organizacji pracy, motywowania wolontariuszy i ewaluacji współpracy. Szkolenie będzie okazją także do opracowania podstaw zasad współpracy z wolontariuszami w swojej własnej organizacji.

Spotkanie przeznaczone jest zarówno dla początkujących koordynatorów, jak również dla osób, które dopiero planują rozwój wolontariatu w swojej organizacji lub w szkole. Uczestnicy zostaną także zapoznani z możliwościami wsparcia i rozwoju wolontariatu, które daje program Korpusu Solidarności.

Szkolenie poprowadzi Anna Leszczyńska – prezes zarządu Fundacji Kaktus z Bydgoszczy, członek Kujawsko-Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Doświadczona trenerka i organizatorka wolontariatu, m.in. w ramach programu Erasmus+.

Termin i miejsce: 28 września godzina 10:00-16:00, Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a, Włocławek. Aby zgłosić chęć udział w szkoleniu, należy zgłosić się bezpośrednio do Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (cop.wloclawek@gmail.com) lub wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Aby wziąć udział w spotkaniu, niezbędne jest zarejestrowanie się w Systemie Obsługi Wolontariatu, czyli na platformie internetowej służącej rozwojowi wolontariatu, w tym „kojarzeniu” wolontariuszy gotowych się zaangażować i organizacji chcących rozwijać bazę wolontariacką.

Organizacje pozarządowe po zarejestrowaniu w SOW mogą składać oferty wolontariuszom i w łatwy sposób nawiązywać z nimi kontakt. W Systemie dostępne jest proste w obsłudze narzędzie komunikacyjne oraz kilka funkcjonalności ułatwiających współpracę z wolontariuszami. Organizacje z aktualną ofertą dla wolontariuszy mogą brać także udział we wszystkich naszych propozycjach (szkoleniach, spotkaniach, środkach na działania itd.) realizowanych w ramach Korpusu Solidarności.