REKLAMA

Zagrożenie ryzykiem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 i związane z tym obostrzenia spowodowały braki kadrowe także we włocławskich aptekach. Całodobowy dyżur przestała pełnić apteka sieci ALBA przy ul. Wiejskiej 18A, która była wyznaczona do tego Uchwałą Nr XXI/79/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2016 r. poz. 2181). Wiąże się to również z niewypełnieniem obowiązku wynikającego z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 944 z późn.zm.).

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poinformował Prezydenta Miasta Włocławek o pracach nad zmianami przepisów prawa farmaceutycznego ze względu na panujący COVID-19, jednocześnie na podstawie informacji od władz miasta – wezwał podmiot do przywrócenia dyżurów zgodnie z obowiązującą uchwałą.

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację, prowadzone są rozmowy ze wszystkimi aptekami co do pełnienia dyżurów całodobowych.