REKLAMA

W dniach od 15 marca do 15 kwietnia br. wszystkie nieruchomości na terenie Włocławka zostaną poddane deratyzacji. Walka z gryzoniami należy do obowiązków właścicieli nieruchomości, wynika zaś z zapisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008
roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Oprócz zapisu ustawowego obowiązuje również Uchwała Nr XXX/II/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Włocławek, oraz uchwała nr XXXIV/123/2017 z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek, która reguluje obowiązek deratyzacji, wyznaczając terminy jej przeprowadzania w okresie od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października.

Oczywiście, określone uchwałą Rady Miasta terminy nie zwalniają z bieżących działań w ramach walki ze szczurami. W dniach od 15 marca do 15 kwietnia br. wszystkie nieruchomości na terenie Włocławka zostaną poddane deratyzacji. Walka z gryzoniami należy do obowiązków właścicieli.