REKLAMA

W dniach od 23 czerwca 2022 r. od godz. 16.00 do 26 czerwca 2022 r. do godz.
22.00, parking/plac na Zielonym Rynku (obok hali) będzie wyłączony z użytkowania.
W tym miejscu odbędzie się Food Truck Festival.
W najbliższy weekend, w związku z organizacją Jarmarku Włocławskiego, będzie
nieprzejezdna ulica 3 Maja – wyłączona z ruchu kołowego od 23.06 od godz. 7.00 do
26.06 do godz. 18.00. Wyłączona zostanie również ścieżka rowerowa.