REKLAMA

Uwagi do projektu „Strategii Rozwoju Miasta Włocławek 2030+”, można złożyć na dwa sposoby.

Elektronicznie, tj. przesłać formularz drogą mailową na adres: rozwoj@um.wloclawek.pl lub przez platformę konsultacyjną na stronie wloclawek.konsultacjejst.pl. Można też złożyć swoje uwagi, korzystając z tradycyjnej formy korespondencji, czyli przesłać papierowy formularz na adres: Wydział Rozwoju Miasta Włocławek – Urząd Miasta Włocławek – Zielony Rynek 11/13 – 87-800 Włocławek.

Na opinie i uwagi czekamy do 12 listopada 2021 r. włącznie.

Zarządzenie nr 413/2021Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia projektu „Strategii rozwoju miasta Włocławek 2030+” oraz konsultacji społecznych, jest opublikowane: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-4132021prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-4-listopada-2021-r-zmieniajace-zarzadzenie-w-sprawie-ogloszenia-projektu-strategii-rozwoju-miasta-wloclawek-2030-oraz-kon/