REKLAMA

Do 30 czerwca 2020 roku można składać wnioski do dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które w tym przypadku wytyczone są częściowo w obszarze rewitalizowanym, określają przeznaczenie, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy na danym terenie. Ponadto, zapisy dokumentu, wraz z innymi przepisami, kształtują sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

Procedura zgłaszania wniosków ma związek z przystąpieniem do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami: św. Jana, 3 Maja, Placem Wolności, Brzeską, Placem Kopernika, Bednarską i brzegiem rzeki Wisły oraz obszaru wyznaczonego pomiędzy ulicą Brzeską, Placem Wolności, ulicą Kilińskiego, ulicą Okrzei, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, Parkiem im. H. Sienkiewicza, rzeką Zgłowiączką oraz brzegiem rzeki Wisły.

Pełna informacja na ten temat jest opublikowana: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,zloz_wniosek_do_dwoch_miejscowych_planow_zagospodarowania_przestrzennego_,904.html