REKLAMA

Do najbliższego piątku, tj. 22 marca br. można składać  wnioski wraz z załącznikami o nagrody i wyróżnienia dla sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe w roku 2018

Dla przypomnienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień przesyłamy  link do dokumentów w tej sprawie:

Wniosek:

http://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/bst07-wniosek-o-przyznanie-nagrodywyroznienia-za-osiagniete-wyniki-sportoweza-osiagniecia-w-dzialalnosci-sportowej/

Uchwała:

http://www.bip.um.wlocl.pl/uchwala-nr-xv42016-rady-miasta-wloclawek/

Wydział Sportu i Turystyki UM jednocześnie prosi o nadsyłanie propozycji do wyróżnienia tytułem Mecenasa Włocławskiego Sportu dla firm/instytucji/osób prywatnych, których pomoc finansowa pozwala realizować cele sportowe (nazwa i uzasadnienie).

Dokumenty, wyłącznie w wersji papierowej, można składać osobiście w Wydziale Sportu i Turystyki (budynek Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, pokój nr 18) lub przesłać pocztą na wspomniany adres. Przypominamy również, że w piątki budynek Urzędu Miasta otwarty jest dla interesantów do godz. 14.00.