REKLAMA

Pod adresem http://wloclawek.esesja.pl/zalaczniki/95287/uchwala-nr-xxv-110_2020_882511.pdf opublikowana jest Uchwała Nr XXV/110/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Włocławek na lata 2020-2035.

Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Włocławek na lata 2020 – 2035, to dokument, którego nadrzędnym celem jest wskazanie uwarunkowań oraz kierunków rozwoju w zakresie transportu nisko- i zeroemisyjnego oraz rozwiązań z obszaru Smart City w Mieście, a także wsparcie w zakresie realizacji polityki elektromobilności prowadzonej przez Polskę i Unię Europejską.
Wyzwania współczesnego świata, takie jak konieczność walki ze zmianami klimatycznymi, rodzą potrzebę zmian w sposobie przemieszczania się. Zasadniczym celem przemian jest ograniczenie kosztów zewnętrznych generowanych przez transport, przede wszystkim tych związanych ze środowiskiem. 

W odpowiedzi na te wyzwania w ostatnich latach podjęto w Polsce, wzorem innych państw europejskich, szereg działań na rzecz promocji paliw alternatywnych. Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Niniejszy dokument strategiczny, którego opracowanie finansowane jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu „Gepard II”, został poddany konsultacjom społecznym w lipcu b. r., a pierwszym etapem jego powstania była ankieta przeprowadzona elektronicznie wśród mieszkańców Włocławka.